Executive Committee

DR. R. RAVINDRA

DR. R. RAVINDRA

HON.PRESIDENT

SUGUNA HOSPITAL
9845034546 
president@phana.org
DR. PRASANNA .H.M

DR. PRASANNA .H.M

PRESIDENT ELECT

Pristine Hospital
9845005060 
DR. MADAN .S GAEKWAD

DR. MADAN .S GAEKWAD

IMMEDIATE PAST PRESIDENT

Sagar Hospitals
9591991818
madans@phana.in
DR. GOVINDAIAH YATHEESH

DR. GOVINDAIAH YATHEESH

HON. SECRETARY

APOLLO HOSPITAL
9900236831
secretary@phana.org
DR. RAMESH SOMAYAJI

DR. RAMESH SOMAYAJI

HON. JT. SECRETARY

RAJSHEKAR MULTISPECIALITY HOSPITAL
9845235728
DR. NAGARJ

DR. NAGARJ

VICE PRESIDENT

SRINIVASA HOSPITAL, 3RD CROSS
9880417317
DR. SHOBHA PRAKASH

DR. SHOBHA PRAKASH

TREASURER

NEHA PAKASH HOSPITAL

9845010929
DR. DEEPAK BALANI

DR. DEEPAK BALANI

E C MEMBER

SAKRA WORLD HOSPITAL
9341960717
DR. G.V DIVAKAR

DR. G.V DIVAKAR

E C MEMBER

DIVAKARS SPECIALITY HOSPITAL
9844046724
DR. M.L GIRIDHAR

DR. M.L GIRIDHAR

E C MEMBER

SRI LAKSHMI MULTISPECIALITY HOSPITAL
9538455599
DR. PRASHANTH

DR. PRASHANTH

E C MEMBER

 

VARALAKSHMI HOSPITAL
9886756355
DR. RAJASHEKAR .Y.L

DR. RAJASHEKAR .Y.L

E C MEMBER

SHEKAR EYE HOSPITAL
9980062025
rajashekaryl@gmail.com
DR. SANTOSH SAKLECHA

DR. SANTOSH SAKLECHA

E C MEMBER

SANTOSH HOSPITAL
9845306703
DR. G.R SUBHASH K. REDDY

DR. G.R SUBHASH K. REDDY

E C MEMBERVICE PRESIDENT

SANJEEVINI HOSPITAL
7022023351
DR. SUJITH .J

DR. SUJITH .J

E C MEMBER

N.R.R HOSPITAL

9901985506
DR. VIDYANAND GURUMURTHY

DR. VIDYANAND GURUMURTHY

E C MEMBER

SURGICAL HOSPITAL
9845043978